Mikael Falk
Troll

Verzorgingstafel Muriel wand

Code Omschrijving Hoogte Breedte Diepte
214.13 Muriel wand verzorgingstafel wit te monteren. verzorgblad 59x75 cm80 80 68 29